Välkommen till Stiftelsen Barn och Hem

Föreningen Barn och Hem i Stockholm har ombildats till en stiftelse. Stiftelsen Barn och Hem kommer att bevilja bidrag till samma ändamål som den tidigare Föreningen Barn och Hem. Information om villkor och ändamål finns under fliken Information till sökande.

Här kan du som ensamstående förälder i Stockholms län söka bidrag för t.ex. fritidsaktiviteter, hemutrustning, stughyra, kolloavgift, glasögon och kläder.

Arbetsutskottet sammanträder fyra gånger per år. Skicka in din ansökan senast den 1:a mars, 1:a maj, 15:e september eller 15:e november. Eventuellt bidrag beviljas max en gång per 12-månadersperiod.