Ansökan om bidrag

Ansökan går ej att skickas in elektroniskt. Ansökan måste skrivas ut och undertecknas av dig och din referent innan den skickas till:

Stiftelsen Barn och Hem
c/o: Norlunds stiftelse
Tegnérgatan 28
113 59 Stockholm

Klicka här för att ladda ned ansökan i PDF-format.

Arbetsutskottet sammanträder fyra gånger per år. Skicka in din ansökan senast den 1:a mars, 1:a maj, 15:e september eller 15:e november. Eventuellt bidrag beviljas max en gång per 12-månadersperiod.