Information till sökande

Allmänna villkor för bidrag från Stiftelsen Barn och Hem

1) Sökanden ska vara ensamstående förälder, bosatt inom Stockholms län, med minst ett hemmavarande barn under 18 år eller – vid gymnasiestudier – under 21 år.

2) Bidragsbehovet ska vara av tillfällig natur och avse egna barn. Upprepande bidrag lämnas endast med minst ett års intervall.

3) Bidrag beviljas inte den som äger bostadsrätt eller fastighet

4) Sökanden får inte ha löpande försörjningsstöd (socialbidrag).

5) Senaste inkomstdeklaration inklusive preliminär skatteuträkning ska bifogas

6) Ansökan ska vara undertecknad och fullständigt ifylld av sökanden för att kunna tas upp till behandling.

7) Socialt verksam person t ex diakon, socialsekreterare, kurator eller arbetsledare ska intyga sökandens uppgifter och med skriftlig motivering rekommendera att sökanden beviljas bidrag.

8) Eventuellt avslag meddelas inte

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att lämna ekonomiskt stöd till ensamstående föräldrar och deras barn. T.ex. fritidsaktiviteter, hemutrustning, stughyra, kolloavgift, glasögon och kläder.

Ansökan skickas till:

Stiftelsen Barn och Hem
c/o: Norlunds stiftelse
Tegnérgatan 28
113 59 Stockholm